בנית אולמות ספורט על-פי קרן המתקנים

באחרונה אושרה קרן המתקנים של המועצה להסדר הימורים של הטוטו. מדובר בתכנית רב שנתית, בהשקעה של יותר משלושה מיליארד ₪, לבנייה של מתקני ספורט שונים, לרבות אולמות ספורט, ביישובים רבים בארץ בכלל וביישובי הפריפריה בפרט. התכנית קובעת אמות מידה וסדרי עדיפויות להקצאה מבוקרת ומושכלת של משאבים למטרה זו.


התכנית מפרטת באופן מפורט את יעדי השימוש ואת חלוקת התקציבים, וזאת בכפוף לחזון ולתפיסה של מועצת ההימורים לפיהן ספורט הוא זכות בסיסית של כל אזרח וכי שדרוג תשתיות הספורט הקיימות והוספה של תשתיות ייעודיות חדשות הן מנוע ומנוף לשינוי חברתי, לקידום המצוינות ולשיפור איכות החיים. במסגרת קרן המתקנים מתוקצבים הספורט ההישגי והעממי כאחד, עם דגש על הנוער.
בניית אולמות ספורט מהווה חלק בלתי נפרד מיעדי קרן המתקנים ומטרותיו ותקציב בלתי מבוטל מוקצה לנושא זה.

בניה מהירה פשוטה ומהירה

בפרוייקט אדיר ממדים ועתיר תקציבים זה משתתפות חברות המתמחות בבנייה טרומית מבטון.
היתרונות בבנייה זו מתמצים בקלות הבנייה, במשך הזמן הקצר שלה ובחיסכון ניכר במשאבים לעומת בנייה קונבציונלית. חלק הארי של הבנייה נעשה במפעל, בעוד את היסודות מניחים בשטח. בתום חודשים אחדים בלבד ניתן להשלים את הבנייה. אחת החברות המתמחות בבנייה טרומית מבטון היא חברת רולן שמנהליה מעידים על עצמם -אנחנו מומחים לתכנן ולבצע אולמות ספורט לפי תיק המוצר של קרן המתקנים.
מדובר בבנייה חסכונית, איכותית ובטיחותית ( עמידות בפני תזוזות קרקע בכלל ורעידות אדמה בפרט) , בבניה ידידותית לסביבה ( אין כמעט פסולת) ובבנייה שהבידוד בה מצוין.
עיון בתכנית טוטו תיק מוצר של המתקנים השונים מאפשרת לקבלנים השונים להתוודע מבעוד מועד לתכולת הפרויקטים השונים ולתקציב המיועד להם, מה שמאפשר להן להתכונן למכרזים במידה שהן רואות עצמן כמי שמסוגלות לבצע את העבודה.
מעיון מפורט במספר הפרויקטים והיקפם הכספי העצום ניתן ללמוד על עומק מעורבותם של הטוטו בקהילה ובשיעור האחריות והמחויבות החברתית שגופים אלה מקבלים על עצמם. 

טוטו תיק מוצר

ההשקעה בקהילה מהווה אפוא חלק בלתי נפרד מחזון המועצה להסדר הימורים בספורט ומליבת העשייה שלה. היא מחזירה לקהילה משאבים בלתי נדלים. המועצה להסדר הימורים בספורט פועלת ליישום התכנית הלאומית ומחלקת את התמיכה להקמת אולמות ספורט המיועדים בעיקר לאימון נוער בענפי הספורט התחרותיים השונים. המועצה מפרסמת תיק מוצר – קובץ המתייחס למתקן, אשר כולל מפרט טכני של המתקן ואומדן עלות הקמת המתקן בהתאמה לקרן בו מוגשת הבקשה -
ובו מידע מפורט לעל אודות תיק המוצר ומטרותיו, הנחיות כלליות להליך התכנון וההקמה, ייעוד המתקן ואפיונו, התכולה הכללית של המתקן, מיקומו והקשר שלו אל מתקנים אחרים, מבנה, אולמות נוספים אופציונאליים, מלתחות ושירותים, מקומות ישיבה לקהל, ציוד ספורט, התאמה לנכים ועוד.

כנסי הסברה

בחודשי קיץ 2017 עורכת המועצה להסדר הימורים כנסי הסברה לקרנות השונים, שאליהם מוזמנים ראשי רשויות, מנהלי מחלקות הספורט בהן ונציגים נוספים מהרשות. בכנסים אלה יוצגו אמות המידה ואופן הגשת הבקשות.
המועצה תבחן בעיון ובקפידה כל בקשה ותיידע את הרשות האם אישרה או דחתה אותה. חותמה של המועצה להסדר הימורים טבוע זה מכבר ומתנוסס על אולמות ספורט רבים שהוקמו בשנים האחרונות ומהווים מוקד לפעילות תרבותית וספורטיבית ענפה ביותר. 

קרן המתקנים - קרן אור וסיכויים

קרן המתקנים מהווה קרן אור ומקור למימוש חלום ברשויות מקומיות בכלל ובפריפריה בפרט להעשיר את הקהילה במתקנים חיוניים לרווחת תושביהן, בעיקר הצעירים. אולמות ספורט מהוות תשתית מצוינת לפעילות חברתית ותרבותית בנוסף על ייעודן המקורי- פלטפורמה לקיום פעילות ספורטיבית.
בד בבד ניתן לקדם ולטפח את הספורט התחרותי וההישגי עם הספורט העממי, שהעיקר הוא ההשתתפות בו. בחינה של מספר תיקי המוצר בכלל והאופן שבו מפורטים בהן הדרישות ותנאי הסף מעידים על הרצינות הרבה שהמועצה להסדר הימורים משקיעה בפרוייקט קהילתי זה.

מי שמותחים ביקורת חריפה על התרומה השלילית של המועצה להסדר הימורים,בכך שהיא מעודדת את תרבות ההימורים, אשר אנשים ממעמד סוציו-אקונומי מהווים את חלק הארי של המהמרים, ודאי יאזנו את ביקורתם, במידה שהם ישרים והגונים מספיק להודות בחשיבות הרבה של המועצה המשקיעה חלק ניכר ביותר ממשאביה לטובת הקהילה ולרווחת כל תושביה.

קרן המתקנים פותחת אופק חדש, שבו יוכלו רבים להיווכח ולהוכיח עד כמה ספורט לא רק יפה לבריאות אלא משפר אותה ומועיל לה.
 

‹ חזור לבניית אולמות ספורט

להצעת מחיר חייגו 1700-555-070