מבני ציבור

רולן בונה עשרות מבני ציבור בשנה, בכל רחבי הארץ – גני ילדים, בתי ספר ובתי כנסת.

כל מבנה מתוכנן היטב על פי כל כללי הבניה ובסטנדרט גימור גבוה, הכולל את כל הנדרש, לכניסה ופעילות מיידית.

בבניית גני ילדים ובתי ספר, לרולן זיכיון בניה אצל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ואנו עובדים עם רוב הרשויות המקומיות בבניית מבני ציבור אלו.

עקרונות מנחים בניה קלה:

  • תהליך הבניה של כל מבנה בשיטת בניה קלה - בין חודש ל-5 חודשים.
  • רוב הבניה נעשית במפעל ובמקביל מתבצעות עבודות תשתית בשטח.
  • כל פרויקט מתוכנן בראייה כוללת ומותאם לתקציב הלקוח וצרכיו.
  • כל התקנים הנדרשים למבני ציבור, מתוכננים מראש ונכללים בבניה, כולל בטיחות, הג"א, כיבוי אש וכו'.

בניה ירוקה

על פי דרישת הלקוח, ניתן לתכנן את מבנה הציבור, בין אם מדובר בגן ילדים או בית ספר, בהתאם לעקרונות בניה ירוקים, החוסכים כ-25% מעלויות האנרגיה במבנה.

חיסכון המושג תודות לתכנון ירוק הכולל: בידוד מוגבר, העמדה אקולוגית, תכנון פתחים ועוד.

 

להצעת מחיר חייגו 1700-555-070