ההיתרים הנדרשים לבנייה

חשוב לציין שלכל רשות יש תכנית בניין מקומית משלה, ומשום כך חלק מהבירוקרטיה שתיתקלו בה קשור ישירות לוועדות התכנון המקומיות והמחוזיות, ולצורה שבה הן עובדות. ועדות אחדות פועלות מהר יותר כיוון שבאזור המבוקש כבר התקבלו כל האישורים מהרשויות המוסמכות, הנחוצים כדי להקים מבנים, כלומר, האישורים לתשתיות מים, חשמל וביוב. ועדות אחרות עובדות לפי התכנון העירוני או הכפרי המקומי בצמוד לתכניות פיתוח ובניין של האזור שבו הן פועלות.

היתרים לתשתיות השכונה


אם האזור כבר מפותח, כלומר יש בו בנייה ותיקה ותשתיות חשמל, מים וביוב, המונחות שם קודם, הדבר יקל על תהליך קבלת האישורים לבניית הבית ועל שילובו בשכונה הקיימת זה כבר. אם השכונה שלכם חדשה, ובניית התשתיות נמצאת בשלב התכניות והוועדות, זה ייקח יותר זמן עד שהשכונה תקבל את כל האישורים הנדרשים לבנייתה ולהנחת התשתיות. חשוב לומר שלפני שקיימות כל השתיות לא תתאפשר בנייה פרטית.

היתרי בנייה נדרשים


לכל מבנה חייב להיות תכנון מפורט של אדריכל מורשה, אשר באחריותו גם לדאוג לכך שהתכנון יעמוד בדרישות על מנת שתוכלו להוציא היתר בנייה למבנה. לכל מבנה יש מספר רב של תכניות המוגשות לאישור, ולצדם נספחים שונים הקשורים להיבטים נוספים, כמו לגינה ולסביבה, שעניינם פרוגרמה מפורטת לשטח ולמבנה. את ההיתר מעניקה ועדת התכנון המקומית לתכנון ובנייה של הרשות המקומית. להיתר הבנייה מתווספים מספר אישורים, שנוגעים למבנים הזמניים שיקימו במקרה הצורך בעלי המקצוע שייבנו את הבית. מגישי ההיתר הם מי שהוכיחו בעלות על הקרקע ולצורך הוכחה זו נחוצה הצהרה על ידי חתימת מהנדס ואדריכל על התכניות, יחד עם הגשת התכנית לוועדה המקומית, שמאפשרת בשלב זה הגשת התנגדויות לבנייה.

אישורים נוספים לבנייה


לאישור הבקשה מתווספים אישורים נוספים כמו אישור על הקמת מרחב מוגן בדירה, אישור בזק וחברת החשמל, אישור על חומרי הבנייה ותקינותם, אישור להנחת תשתית ביוב, אישור של נציבות הכבאות ושירותי ההצלה ואישור ששילמתם את כל המסים ואת כל ההיטלים הנדרשים.


במידה ונעזרים בשירותי קבלן כחלק מפרויקט בניית הבית, תחת תחום אחריותו גם לדאוג להיתרים הנחוצים מכל הגופים הציבוריים, כולל היתרים לעבודות השונות, תוך היעזרות באדריכל שנשכר לתכנון הבנייה. במידה והנכם בונים את ביתכם באופן פרטי, תאלצו להוציא בעצמכם את ההיתרים הנדרשים.

היתרים בשלב העבודה


גם בשלב שבו התכנית קיבלה היתר, ולצורך הוצאתה אל הפועל, נדרשים היתרים נוספים עבור חפירות ועבודות עפר להכנת התשתיות וליציקת היסודות, הכנת המגרש על ידי פינויו, כולל פינוי מכשולים או מבנים שונים שיש להרוס.


ההיתרים הללו נדרשים עבור כל צורות הבנייה, בין אם מדובר בבנייה הרגילה, המוכרת לנו, או בבנייה הקלה. בצורת הבנייה הקלה, שיטה שהולכת ותופסת תאוצה בישראל ובעולם, בזכות המהירות והקלות שבהן ניתן להקים באמצעותה בית לכל דבר, הבנייה נעשית במפעל ומובאת אל השטח. הבית הוא אותו בית, ונמצא שם על מנת לספק יציבות, בידוד, בטיחות, ובעיקר נוחות מרבית.

‹ חזור למאמרים

להצעת מחיר חייגו 1700-555-070