בניה מודולרית כבניה חכמה – כל היתרונות הגלומים בשיטה