שיטות הבניה הקיימות כיום – בנייה קונבנציונאלית, טרומית ומתועשת